IV Seminarium naukowo-techniczne "Podłogi Przemysłowe"
Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych
Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Warszawa, 21 października 2013 r. 

Program

 • 9:00 Rejestracja uczestników (Registration)
 • 10:00 Otwarcie seminarium (Opening of the seminar)
  • prof. dr hab. inż. Henryk Zobel Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej (Dean WIL)
  • dr hab. inż. prof. nzw. PW Paweł Łukowski Kierownik Zakładu Inżynierii Materiałów Budowlanych
   (Head of the Department of Building Materials Engineering)
  • doc. dr Bogumiła Chmielewska
  • Marcin Witkowski

SESJA 1 - Prowadzący sesję (Chairman of the session): prof. dr hab. inż Andrzej Garbacz, dr Bogumiła Chmielewska

 • 10:15 Referaty (tłumaczenie symultaniczne)
  • Slabs and Bonded Concrete Overlays for Durable Parking Garages
   (Płyty i nawierzchnie betonowe trwałych parkingów wielopoziomowych)

   prof. Johan Silfwerbrand KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, President of Swedish Cement and Concrete Research Institute, dr Ylwa Edwards, Swedish Cement and Concrete Research Institute
  • The do's and don'ts in industrial concrete pavements
   (Zasady dotyczące betonowych nawierzchni przemysłowych)

   prof. Anne Beeldens, Belgian Road Research Centre
  • Wpływ konstrukcji parkingów i garaży wielopoziomowych na stan techniczny ich nawierzchni
   (Pavements for Multi-story car parks)

   prof. Henryk Zobel, dr inż. Wojciech Karwowski, mgr inż. Marcin Wróbel, mgr inż. Przemysław Mossakowski, Politechnika Warszawska
  • Posadzki parkingowe - wymagania, typowe uszkodzenia, poprawne rozwiązania techniczne
   (Parking floors - requirements, typical damages, accurate technical solutions)
   mgr inż. Tomasz Szczepański, Mc Bauchemie
  • Dyskusja (Discussion)
 • 12:10 Przerwa na kawę (Coffee break)

SESJA 2 - Prowadzący sesję (Chairman of the session): dr hab. inż. Paweł Łukowski, Marcin Witkowski

 • 12:40 Referaty
  • Dobór środków gruntujących uwzględniający wiek i jakość podłoża betonowego
   (Selection of primers to reflect the age and quality of the concrete base)

   mgr inż. Wojciech Witkowski, Sto Ispo
  • Zapewnienie jakości posadzek betonowych poprzez (właściwą) pielęgnację
   (Ensuring the quality of concrete floors by the (proper) curing)

   dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, dr inż. Piotr Woyciechowski, Politechnika Warszawska
  • Wpływ zjawiska bleedingu na właściwości posadzek przemysłowych
   (The impact of the characteristics of bleeding industrial FLOORS)

   mgr inż. Artur Golda
  • Odwodnienia liniowe w garażach i na parkingach
   (Linear drainage in parking garages and parking lots)

   Andrzej Sobiesiak, Krzysztof Sobiesiak AS PPH
  • Garażowe i Parkingowe systemy posadzkowe
   (Floor systems for garages and multi-story car parks)

   mgr inż. Sylwia Świątek-Żołyńska, Bautech Sp. z o. o. Posadzki Przemysłowe i Dekoracyjne
 • 14:30 Przerwa na lunch (Lunch)

SESJA 3 - Prowadzący sesję (Chairman of the session): dr Bogumiła Chmielewska i Marcin Witkowski

 • 15:30 Referaty
  • Iniekcje uszczelniające i scalające, jako element kompleksowego remontu parkingu
   (Injection sealing and Integration, as part of a comprehensive overhaul parking)

   mgr inż. Tomasz Gutowski, mgr inż. Krzysztof Maciejewski, Sika Poland
  • Wpływ imperfekcji podłóg przemysłowych na trwałość elementów konstrukcji budynków
   (Impact of industrial flooring imperfections on the stability of structural elements of buildings)

   prof. Kazimierz Szulborski, dr inż. Tadeusz Kulas, Politechnika Warszawska
  • Zastosowanie komplementarnych metod NDT w ocenie jakości podłóg przemysłowych
   (The use of complementary NDT methods in the assessment of quality of industrial flooring)

   dr inż. Grzegorz Adamczewski, prof. Andrzej Garbacz, dr inż.Tomasz Piotrowski, mgr inż. Kamil Załęgowski, Politechnika Warszawska
  • Podsumowanie, dyskusja (Summary, Discussion)
   Marcin Witkowski
 • 17:30 Zakończenie (End of seminar)
 

Organizatorzy
        Partner Merytoryczny
Sponsorzy Główni
Sponsorzy


Copyright © 2013 Profi Press Sp. z o.o.