III Seminarium naukowo-techniczne "Podłogi Przemysłowe"
Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych
Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Warszawa, 7 listopada 2011  

Program

 • 9:00 Rejestracja uczestników
 • 10:00 Otwarcie seminarium

SESJA 1 - Prowadzący sesję: prof. dr hab. inż Andrzej Garbacz, dr Bogumiła Chmielewska

 • 10:15 Referaty (tłumaczenie symultaniczne)
  • Ocena estetyki powierzchni i identyfikacja wad w betonowych posadzkach przemysłowych
   (Surface appearance assessment and identification of defects to industrial concrete floors)

   Neil Williamson
  • Doświadczenia w planowaniu i projektowaniu podłóg bezspoinowych metodą TAB-Floor
   (Experience with planning and designing jointless floors following the TAB-Floor concept)

   René Pepin, Roger Leinen, Wojciech Przybysz, Wilhelm Nell
  • Niemieckie wytyczne dotyczące posadzek przemysłowych
   (Guidelines affecting coated industrial floors in Germany)
   Prof. Klaus Littmann
  • Odpowiedzialność za wady w robotach budowlanych w ramach rękojmi i gwarancji
   (Responsibility for defects in construction works in the frame of warranty and guarantee)
   Dr Joanna Głowacka
 • 12:15 Przerwa na kawę

SESJA 2 - Prowadzący sesję: dr inż. Piotr Woyciechowski i Marcin Witkowski

 • 12:45 Referaty
  • Wymagania dotyczące posadzek przemysłowych w wybranych normach europejskich
   (Requirements for industrial floors in selected European standards)

   Dr Bogumiła Chmielewska
  • Właściwy dobór zapisów technicznych w umowach zmniejszających nieporozumienia przy odbiorze wykonywanych prac posadzkowych.
   (Proper selection of technical statements in the contracts for minimizing the misunderstandings during commissioning of the flooring works)

   Mgr inż. Rafał Musiał
  • Naprawa utwardzonych posadzek przemysłowych w systemie polerowania betonu retro plate
   (Repair of hardened industrial floors using concrete polishing system "retro plate")
   Tomasz Chibowski
 • 14:15 Przerwa na lunch

SESJA 3 - Prowadzący sesję: dr Bogumiła Chmielewska i Marcin Witkowski

 • 15:15 Referaty
  • Wytyczne dotyczące odbiorów, gwarancji i konserwacji oraz wad i usterek betonowych posadzek przemysłowych
   (Guidelines on commissioning, warranty and conservation as well as defects and faults in concrete industrial floors)

   Dariusz Renkiel
  • Wady posadzek żywicznych i błędy popełniane przy ich wykonywaniu.
   (Defects of resin floors and faults during their manufacturing)
   Mgr inż. Wojciech Witkowski
 • 16:15 Podsumowanie, dyskusja
 • 16:45 Zakończenie
 
Organizatorzy
 
Partnerzy

Sponsorzy
Główni
Patron medialny

Copyright © 2011 Profi Press Sp. z o.o.