I Seminarium naukowo-techniczne "Podłogi Przemysłowe"
Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych
Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Warszawa, 25 października 2007   

Tematy prezentacji

  • Płyty sprężone na gruncie - projektowanie, wykonawstwo - Dariusz Masłowski, BBR Polska
  • Chemoodporne wykładziny posadzkowe - Chemiks, Chemobud Puławy
  • Wybrane przykłady konstrukcji podłóg budynków realizowanych w skomplikowanych warunkach gruntowych - Tadeusz Kulas, Densit
  • Konserwacja posadzek przemysłowych powłokami termoutwardzalnymi na przykładzie technologii SWISH - Roman Nieścior (Betonox S.A.), Hochtief Polska
  • Analiza przypadku zmiany sposobu użytkowania posadzki przemysłowej - Jacek Grosel, Maciej Runkiewicz, Leszek Wysocki, Kajime Europa
  • Cienkopowłokowe posadzki mineralne - Wojciech Gunia, maxit marka Deitermann
  • Technologia posadzek żywicznych w pomieszczeniach typu "clean room" - Rafał Musiał, Sika Poland
 
Organizatorzy
Sponsorzy

Copyright © 2007 Profi Press Sp. z o.o.